Telefon  882 094 553

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi przeciwpożarowe

Oferujemy Państwu nowoczesne i ekologiczne rozwiązania przeciwpożarowe. Poza sprzedażą i montażem sprzętu i zabezpieczeń ppoż., nasze usługi obejmują również: wykonanie projektów systemów ppoż. wraz z kompleksową dokumentacją powykonawczą. Zapewniamy również wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż. oraz corocznych przeglądów gaśnic.

Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta, dostosowując ofertę naszych usług ppoż. do konkretnych potrzeb i obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Zlecając nam wykonanie systemów, jak i prowadzenie szkoleń ppoż., zyskacie Państwo wiedzę na temat obowiązujących przepisów ppoż. i niezbędną dokumentację ze zrealizowanej przez nas usługi, sporządzoną zgodnie z zakresem przepisów ppoż. i zakładów ubezpieczeniowych. Gwarantujemy elastyczność i konkurencyjną ofertę cenową.

 

Usługi

 

 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJE SPRZĘTU 

 • przegląd gaśnic
 • hydrantów wewnętrznych
 • hydrantów zewnętrznych
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
 • drzwi ppoż.
 • bram ppoż.
 • oświetlenia ewakuacyjne, awaryjne
 • system sygnalizacji pożaru
 • systemy gaszenia
 • systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
 • przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych
 • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 • Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

 

WYPOSAŻANIE OBIEKTÓW W SPRZĘT PPOŻ. ORAZ ZNAKI

Nasz zespół kompleksowo doradzi i zabezpieczy obiekt wyposażając go w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowując go, opracuje niezbędną dokumentację,  a także wykona przeglądy i konserwację sprzętu.   
Powyższe reguluje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351


Zaopiekujemy się Państwa firmą, lub domem w zakresie ochrony przeciwpożarowe

DOKUMENTACJE PPOŻ.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZPA) dla zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku
 • Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie trwania pożaru
 • Analiza i ocena stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów
 • Ekspertyzy techniczno - budowlane
 • Opracowywanie wytycznych dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych

 

SZKOLENIA

 • BHP
 •  Wstępne ogólne – przed przystąpieniem do pracy
   Okresowe dla:
 • pracowników administracyjno – biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • osób kierujących pracownikami i pracodawców 
 • PPOŻ.

Ogólne i specjalne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego

 

PRAKTYCZNE SPRAWDZANIE ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI 

 • PRÓBNE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

 

Na życzenie klienta symulacja warunków pożarowych z użyciem sprzętu technicznego.

    Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

 • Ćwiczenie ewakuacyjne z udziałem Straży  
 • Zadymienie pomieszczenia przy użyciu wytwornicy dymu

 

WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH

 • SYSTEMY HILTI
 • SYSTEMY ALFASEAL
 • INNE

 

SYSTEMY GAŚNICZE

 • AEROZOLOWE SYSTEMY GAŚNICZE
 • WYKRYWANIE I GASZENIE ISKIER
 • MGŁOWE URZĄDZENIA GAŚNICZE

 

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ

 • Systemów sygnalizacji pożaru
 • Systemów oddymiania
 • Aerozolowych systemów gaśniczych
 • Mgłowych systemów gaśniczych
 • Wykrywania i gaszenia iskier
 • Pompowni ppoż. i instalacji tryskaczowych
 • Oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego
 • Klap ppoż., bram, drzwi

 

Dla zainstalowanych systemów i urządzeń zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

DORADZTWO I NADZÓR W ZAKRESIE BHP, PPOŻ.

Kompleksowa obsługa od analizy projektu aż po oddanie obiektu do użytkowania.


IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA

Wykonujemy zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i drewnianych do wymaganych klas odporności z wykorzystaniem materiałów renomowanych firm między innymi 

 • FLAME STAL
 • UNIEPAL DREW SPECIAL 
 • INNI PRODUCENCI